USŁUGI
Prowadzimy:
 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Ewidencje sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT
 • Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencje wyposażenia
Sporządzamy:
 • Deklaracje podatkowe
 • Roczne zeznania podatkowe
 • Sprawozdania do GUS i NBP
 • Listy płac
 • Rozliczenia z ZUS i US
Dodatkowe usługi:
 • Pomagamy przy zakładaniu i rejestracji nowych firm
 • Wyprowadzamy zaległości
 • Oferujemy rozliczenia VAT dla rolników!